Regulamentul oficial al competitiei
"Control 10"
desfasurata in perioada 31 octombrie 2008 - 31 ianuarie 2009

1. Organizatorul campaniei promotionale:

Organizatorul competitiei "Control 10" este compania Mitsubishi Motors Europe si este localizata in Romania de S.C. M CAR TRADING, cu sediul in Bucuresti, Bd.Expozitiei, nr.2 inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/8294/2003, cod fiscal 15525610,, cu sprijinul agentiei Webstyler SRL in calitate de imputernicit. Competitia se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata competitiei si aria de desfasurare:

Competitia "Control 10" se va desfasura in perioada 31 octombrie 2008 - 31 ianuarie 2009, urmand a fi organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada competitiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.control10.ro

3. Drept de participare:

In competitia "Control 10" are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta mai mare de 18 ani, cu un document de identificare valid (carte de identitate sau buletin de identitate) si cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Participantii in competitia pentru castigarea experientei din Finlanda cu un Mitsubishi Lancer Evolution trebuie sa detina obligatoriu permis de conducere de cel putin 3 ani, in stare perfecta de valabilitate. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC M Car Trading SRL, angajatii din reteaua de dealeri si service Mitsubishi Motors, ai agentiei de publicitate Webstyler, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Fiecare concurent are dreptul la o singura inregistrare in concurs. Se vor descalifica toate intrarile in Competitie ale oricarui concurent care trimite mai mult decat o inregistrare. Prin participarea in competitie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date a companiei SC M Car Trading SRL.

4. Premiile competitiei

Premiile competitiei constau in:

Premiile se vor acorda astfel:

Premiul poate fi transferat unei terte parti in situatii extreme cum ar fi boala, daca aceasta poate fi dovedita prin documente legale.
Premiul poate fi acordat doar persoanelor care detin permis de rezidenta in Europa.

5. Mecanismul competitiei:

Competitia incepe in data de 31 octombrie 2008 si se finalizeaza pe 31 Ianuarie 2009, 23.59, ora Romaniei.

M Car Trading SRL ofera o experienta de ice driving in Finlanda cu un Mitsubishi Evolution, incluzand biletul de avion ( Romania - Finlanda) si cazare hotel, masa, echipament pentru cursa, transport pana la locatia unde se desfasoara cursa, castigatorului competitiei. Premiul nu poate depasi 3500 Euro si valoarea lui nu poate fi livrata in bani.

La sfarsitul competitiei (si in maximum 2 saptamani de la finalizarea ei) castigatorul va primi un email prin care va fi anuntat de castigarea premiului.

Conceptul castigator va fi publicat pe site in cel mult 2 zile de la aflarea castigatorului.

Pentru a participa in concurs, utilizatorii trebuie sa se inscrie pe site-ul www.control10.ro si sa finalizeze cele 9 niveluri ale jocului. In nivelul al 9-lea sa creeze propriul model din elemente ale modelului Mitsubishi Evolution pe care sa o salveze in competitia finala. Toate modelele inscrise in competitie vor fi incarcate automat in site. Fiecare nivel al jocului trebuie sa fie finalizat consecutiv, dar nu neaparat in aceeasi sesiune. Participantul are libertatea de a finaliza jocul la propria discretie, dar nu mai tarziu de:

Participantii inregistrati in concurs vor fi anuntati pe email sa finalizeze cele 9 niveluri ale jocului, dupa cateva zile de la sesiunea anterioara.

Inscrierea in competitie, se realizeaza prin trimiterea numelui si prenumelui, a unei adrese valida de e-mail, a datei nasterii, numarului de telefon, adresei curente si tarii de origine. Daca informatiile necesare nu sunt oferite, participarea va fi considerata nevalabila.

Voturile pentru fiecare participant in competitia finala vor fi oferite de utilizatori ai site-ului din proprie initiativa.

Mitsubishi Motors Europe este autorizat sa modifice rezultatul voturilor.

Mitsubishi Motors Europe este autorizat sa scoata de pe site orice concept creativ. Mitsubishi Motors Europe poate sa excluda din competitie, la propria sa discretie, participanti care au incalcat termenii si conditiile competitiei

Fiecare vizitator al site-ului poate sa voteze mai multe modele create diferite de maxim 5 ori pe zi, daca se inscrie pe site. Optiunea de votare poate fi schimbata ori de cate ori doreste fiecare sustinator. Orice participant la competitie (cel care a inscris opera de arta) are dreptul de a vota la fel ca orice sustinator, cu exceptia faptului ca nu are dreptul sa se sutina pe el insusi/ ea insasi.

Odata cu intrarea in Competitie, orice participant ia la cunostinta si este de acord ca numele, prenumele acestuia, dar si tara de origine sa fie publicate pe site.

Orice participant care poate deveni castigatorul competitiei ia la cunostinta si este de acord ca numele, prenumele acestuia cat si documentatia experientei din Finlanda reprezentata de fotografii sau filme sa fie folosite in materialele de marketing M Car Trading si Mitsubishi Motors Europe precum si pe bunurile si serviciile asociate. Aceste informatii vor fi folosite numai pentru scopuri de marketing.

6. Conditii de validare:

I. Pentru a participa in competitie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

  1. Sa completeze cu date valide formularul de inregistrare pentru inscriere in competitie si pentru votare.
  2. Sa aiba peste 18 ani.
  3. Permis de conducere de cel putin 3 ani, in stare perfecta de valabilitate.
  4. Daca este anuntat castigator, sa confirme primirea e-mailului de participare la experienta din Finlanda in termen de 48 ore de la anuntare.

II. In momentul inscrierii in competitie se considera ca ati acceptat prezentul Regulament si Termenii si Conditiile site-ului pentru concursul „Control 10", in forma lor generala si nemodificata. M Car Trading SRL, la unica sa discretie si fara a instiinta, poate sa indeparteze orice concept creativ si/sau sa previna orice acces la respectiva creatie.

III. Validarea ulterioara a castigatorilor:

Castigatorii desemnati lunar prin tragere la sorti, vor primi confirmarea prin e-mail (la adresa de e-mail cu care au participat in competitie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos, in momentul receptiei premiului castigat), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

Persoanele sa prezinte in momentul receptiei premiilor, un act de identitate valabil ( buletinul de identitate/cartea de identitate sau pasaport).

Castigatorul desemnat prin voturile userilor va primi confirmarea prin email (la adresa de e-mail cu care au participat in competitie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos, in momentul receptiei premiului castigat), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

Contestatii:
Contestatiile cu privire la localizarea campaniei si competitie, se vor redacta in scris, si vor cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;. Inscrisul se depune la posta in termenul aratat, acesta socotindu-se pe zile libere, intrand in socoteala ziua in care a inceput sa curga si ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. Adresa catre care se va trimite inscrisul este: Intr.Soldat Ioan D.Dobre, nr7, Sector 1, Bucuresti

Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile de la data primirii.

7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor:

Daca in 48 ore de la data anuntarii castigatorului marelui premiu pe site-ul www.control10.ro, castigatorul nu confirma participarea la experienta din Finlanda cu un Mitsubishi Lancer Evolution, in locul acestuia va fi calificat automat autorul modelului din clasament care a obtinut punctajul (numarul de voturi) imediat urmator. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului (lipsa participantilor, invalidare ca urmare a necontactarii castigatorilor si rezervelor), nu se pot acorda toate sau o parte din premii, acestea vor ramane in proprietatea organizatorului.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate pe www.control10.ro

8. Acordarea premiilor

Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii pe site, nu mai tarziu de 1 martie 2009.

9. Termeni si conditii aplicabile competitiei

1. Participarea la Competitie este posibila numai online, cu ajutorul Internetului.
2. Intrarile care nu se conformeaza cu Regulamentul Competitiei vor fi descalificate.
3. Competitia nu se adreseaza angajatilor Mitsubishi Motors Europe, M Car Trading SRL, rudelor lor apropiate, angajatilor companiilor partenere la organizarea acestei competitii si nici rudelor acestora de gradul 1.
4. Organizatorul nu accepta nicio raspundere pentru trimiterile pierdute, directionate gresit, intarziate sau avariate, inclusiv, dar nu limitat la, orice dificultati tehnice, avarii sau erori care afecteaza intrarea in Competitie participantilor.
5. Orice hotarare asupra Competitiei luata de M Car Trading SRL este finala si nu se supune niciunui recurs.
6. Premiile nu vor fi inlocuite cu numerar sau cu alte premii.
7. Toate costurile asociate cu Premiul vor fi platite de catre castigator.
8. Cu exceptia cazurilor unde este interzis prin legea aplicabila si obligatorie, Regulamentul Competitiei, precum si oricare alte conditii si avertizari aplicabile vor fi guvernate de legile din Romania.

10. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul competitiei‚ Control 10 este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.control10.ro

Prin inscrierea la aceasta competitie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, legate de aceasta promotie, fara alte obligatii sau plati.

12. Incetarea campaniei

Prezenta competitie poate inceta inainte de data de 31 ianuarie 2009 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.control10.ro

13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14 Prelucrarea datelor personale

Inscrierea adresei de e-mail si completarea formularului pe www.control10.ro in scopul participarii la aceasta competitie, prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care ofera aceste date pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la competitie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

Prin completarea datelor personale pe www.control10.ro participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul competitiei, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea M Car Trading SRL.

Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la campania promotionala sunt:

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei M Car Trading SRL.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al M Car Trading SRL.

La cererea participantilor, adresata in scris catre M Car Trading SRL, Organizatorul se obliga:

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bucuresti, Intr.Soldat Ioan Dobre, nr7, sector 1.

La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.